Kadry i płace w Niemczech

Biuro ksiegowe WBU oferuje prowadzenie bieżącej księgowości kadrowo-płacowej według obowiązujących w Niemczech przepisów.

Na podstawie dostarczonych informacji przygotowujemy comiesięczne rozliczenia pracowników z uwzględnieniem wszystkich ciężarów podatkowych, składek społecznych i ubezpieczeniowych. Przetwarzanie (księgowanie) dokumentów odbywa się zazwyczaj w cyklach miesięcznych lub kwartalnych w zależności od obowiązków konkretnego pracodawcy.

Nasze usługi obejmują między innymi:

Cofnięte przez ZUS zaświadczenie A1 dla pracowników delegowanych.

  • rejestracja pracownikow

  • sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych podatku dochodowego od osób fizycznych

  • obowiązkowe rozliczenia wynagrodzeń i zasiłków chorobowych

  • prowadzenie spraw kadrowych,

  • złożenie zeznania o wysokości rocznych dochodów pracownika

  • zgłoszenia, deklaracje, rozliczenia, raporty miesięczne

  • rejestracja do SOKA-BAU i przygotowawanie miesiecznych deklaracji

  • zglaszanie pracownikow do kas chorych – wspolpraca z BKK Mobile Oil

  • zaswiadczenia A1 dla pracownikow