Jak uzyskać zwrot nawet kilkuset euro rocznie z kasy chorych ?
(Gesetzliche Krankenkasse)

W Niemczech do wyboru mamy kilkadziesiąt kas chorych. Każda działa podobnie, a do wykonywania swoich obowiązków względem ubezpieczonych obligują je przepisy. To samo dotyczy składki we wszystkich kasach jest ona jednakowa i regulują to przepisy państwowe. Będąc czlonkiem danej kasy chorych niestety nie możemy ot tak sobie zmienić jej na inną. Podstawowym warunkiem do zmiany jest członkostwo trwające co najmniej 18 miesiecy. Po upływie tego czasu możemy wypowiedzieć nasze uczestnictwo w danej kasie i zapisać się do innej. Każdego roku możemy starać się o zwrot z kasy chorych pewnych poniesionych przez nas kosztów:

1. Zwrot jednej składki, jeżeli nie chorowaliśmy przez rok. Nie wchodzą w to wizyty zapobiegawcze i szczepionki. Nie dotyczy to również wizyt lekarskich naszych dzieci.

2. Składki członkowskie w Fitnessstudio.

3. Raz w roku możemy otrzymać wyjazd do wellness na weekend. Kasa pokrywa koszty pobytu.

pdf